فلنج پایپینگ استیل و کربن استیل

فلنج پایپینگ یا پایپ فلنج (فلنج لوله): فلنج لوله یا فلنج پایپینگ می تواند یک دیسک یا حلقه باشد که به انتهای لوله متصل است.در ادامه … ادامه خواندن فلنج پایپینگ استیل و کربن استیل