تولید

ساخت انواع لرزه گیر و فلکسیبل های استیل و کربن استیل

فلنچ دار و مهره گردان

تولید انواع فلنچ های کربن استیل pn16, pn 25 و کلاس ۱۵۰ و کلاس ۳۰۰